Bộ di trú thay đổi luật bảo lãnh vợ chồng

Trong một nỗ lực phát hiện các trường hợp kết hôn giả để nhập cư vào Canada, Bộ Di Trú Canada (CIC) giới thiệu một đạo luật mới yêu cầu những cặp vợ chồng sau khi bảo lãnh phải sống với nhau hợp pháp tối thiểu 2 năm nếu không muốn bị mất thường trú dân.

Bộ trưởng Di Trú Canada Jason Kennedy cho biết: “Có vô số những trường hợp kết hôn giả trên khắp đất nước”. “Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của người dân Canada mọi nơi và đặc biệt là những nạn nhân của hôn nhân giả, những người đã nói với tôi cần phải hành động để chấm dứt tình trạng lạm dụng hệ thống nhập cư Canada. Một số người bảo lãnh ở Canada đã bị lừa và đôi khi nó chỉ là một thương vụ. Việc áp dụng thời gian 2 năm thử thách cho các thường trú dân mới đến dưới hình thức bảo lãnh vợ chồng/kết hôn sẽ ngăn chặn các trường hợp giả mạo và trách cho người dân Canada bị rơi vào những cạm bẫy lừa đảo của các tổ chức di trú.

Đạo luật mới áp dụng cho vợ chồng có mối quan hệ ít hơn 2 năm và không có con cái vào thời điểm gửi hồ sơ bảo lãnh. Người được bảo lãnh sẽ phải sống với người bảo lãnh họ trong ít nhất 2 năm kể từ ngày họ nhận được thẻ thường trú dân (PR card). Nếu người được bảo lãnh không duy trì mối quan hệ hợp pháp họ sẽ bị tước thẻ thường trú dân.

Đạo luật cũng bao gồm một trường hợp ngoại lệ cho người được bảo lãnh nếu họ bị ngược đãi hoặc bỏ rơi. Những điều kiện ràng buộc sẽ được loại bỏ nếu có những bằng chứng của sự bỏ rơi hoặc ngược đãi. Sự ngược đãi hay bỏ rơi này có thể từ một thành viên gia đình của người bảo lãnh hoặc chính người bảo lãnh và không nhất thiết phải xảy ra tại nơi ở của người được bảo lãnh

Đạo luật mới hiện nay đã đưa vào áp dụng, có nghĩa là đối với tất cả thường trú dân mới kết hôn dưới 2 năm, không có con và hồ sơ bảo lãnh nộp kể từ 25 tháng 10 năm 2012.

“Thường trú dân có điều kiện” không có khác biệt gì về mặt quyền lợi và phúc lợi xã hội so với thường trú dân ngoài trừ khoảng thời gian thử thách 2 năm.

Bên cạnh những thay đổi trên, Bộ Di Trú Canada cũng áp dụng một quy định mới hạn chế những người mới được bảo lãnh phải đợi tối thiểu 5 năm kể từ ngày trở thành thường trú dân mới có thể nộp một hồ sơ bảo lãnh mới.